Επιστροφή σε Σπουδές

Μαθήματα

Για την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (120) πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα. Κοινά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΚΟΡ001 Μεθοδολογία και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών 7,5
ΚΟΡ002 Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι 7,5
ΚΟΡ003 Εφαρμοσμένη στατιστική 7,5
ΚΟΡ004 Ψυχολογία της παιδικής ηλικίας 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό μάθημα. Κοινό για όλες τις κατευθύνσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΚΟΡ005 Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΠΝΤ001 Γνωστική Ψυχολογία 10
ΠΝΤ002 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 10

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΑΝΤ001 Θέματα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 10
ΑΝΤ002 Ιστορία 10

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΘΝΤ 001 Διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών 10
ΘΝΤ002 Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών 10

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό μάθημα. Κοινό για όλες τις κατευθύνσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΚΟΡ006 Αρχές διαμόρφωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΠΝΤ003 Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της εκπαίδευσης 10
ΠΝΤ004 Καινοτόμοι θεσμοί στην εκπαίδευση 10

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΑΝΤ003 Γλωσσικές δεξιότητες και μαθησιακές δυσκολίες 10
ΑΝΤ004 Ζητήματα έρευνας και διδασκαλίας της ιστορίας και του πολιτισμού 10

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΘΝΤ003 Ιστορία και επιστημολογία των θετικών επιστημών 10
ΘΝΤ004 Περιβαλλοντική εκπαίδευση 10

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και σχετικό Colloquium.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30 ECT

Μεγέθος Γραμματοσειρας