Επιστροφή σε Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Απ. Γεν. Συνέλευσης 295/16-12-2016)

 

  1. Πνευματικός Δημήτριος, Διευθυντής του ΠΜΣ
  2. Γρίβα Ελένη
  3. Σπύρτου Άννα
  4. Κασβίκης Κωνσταντίνος
  5. Παλαιγεωργίου Γεώργιος
Μεγέθος Γραμματοσειρας