Διδακτικό Προσωπικό

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία»

Ανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση».

Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας και διαχείριση πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση».

Δημητριάδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία».

Ηλιάδου–Τάχου Σοφία, Καθηγήτρια Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης».

Θωίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική».

Ιορδανίδης Γεώργιος, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης».

Καμαρούδης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της».

Καριώτογλου Πέτρος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Νηπιαγωγών με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Φυσικών Επιστημών στην προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Κασβίκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας και του Πολιτισμού».

Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών».

Μαλανδράκης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Μπέτσας Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Εκπαίδευσης».

Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Παλαιγεωργίου Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση».

Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική».

Πνευματικός Δημήτριος, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία».

Σακελλαρίου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία στην εκπαίδευση».

Σπύρτου Άννα, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της».

Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική και Εκπαιδευτική Έρευνα».

Φωτιάδης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Iστορία του Nέου Eλληνισμού».

Χατζηεφραιμίδης Ειρηναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοξία και πολιτισμός».

Μεγέθος Γραμματοσειρας