«

Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες

Για την υποβολή της φόρμας, προτείνεται η χρήση του φυλλομετρητή (browser) Google Chrome.
* Απαιτείται

  ΑΙΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ΜΟΝΟ σε μια από τις τρεις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ.
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
   
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Πρέπει να είναι έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  Δημιουργείστε και ανεβάστε, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο της "Φόρμας Υποβολής Αρχείου" που είναι παρακάτω, ένα ZIP αρχείο με όνομα "ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ - ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.ZIP" που θα περιέχει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά σας. Μπορείτε είτε να τα σκανάρετε είτε να τα φωτογραφίσετε και να τα μετατρέψετε σε ηλεκτρονικά έγγραφα χρησιμοποιώντας εφαρμογές για κινητά ή ταμπλέτες όπως οι Tiny Scanner, CamScanner. Επιθυμητή μορφοποίηση: PDF. Ακολουθείστε την ονοματολογία που προτείνετε παρακάτω. 1. Δελτίο ταυτότητας.PDF 2. Βιογραφικό Σημείωμα.PDF 3. Τίτλος Σπουδών - Όνομα.PDF ή 3.a Προπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ι - Όνομα τίτλου.PDF 3.b Προπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ΙΙ - Όνομα τίτλου.PDF ... 4. Αναλυτική Βαθμολογία - Όνομα.PDF ή 4.a Αναλυτική Βαθμολογία Ι - Όνομα τίτλου.PDF 4.b Αναλυτική Βαθμολογία ΙΙ - Όνομα τίτλου.PDF ... 5. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών - Όνομα.PDF ή 5.a Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ι - Όνομα τίτλου.PDF 5.b Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ΙΙ - Όνομα τίτλου.PDF ... 6. Ξένη Γλώσσα - Όνομα - Επίπεδο Γλώσσας.PDF ή 6.a Ξένη Γλώσσα - Όνομα-Επίπεδο Γλώσσας.PDF 6.b Ξένη Γλώσσα - Όνομα-Επίπεδο Γλώσσας.PDF ... 7. Βεβαίωση πτυχιακής εργασίας.PDF 8. Δημοσίευση - Τίτλος δημοσίευσης.PDF ή 8.a Δημοσίευση - Τίτλος δημοσίευσης.PDF 8.b Δημοσίευση - Τίτλος δημοσίευσης.PDF ... 9. Επιμορφωτικά προγράμματα - Τίτλος.PDF
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Ολοκληρώθηκε το 50%