Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις
αιτήσεις και το βιογραφικό τους από 18/05/2017 μέχρι και την 10/07/
2017, ώρα 14:00.


Μελίσσας Λάζαρος
Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: lmelissas@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55111
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα