Επικοινωνία

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Μελίσσας Λάζαρος
Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: lmelissas@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55111
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Τεχνική Υποστήριξη (BigBlueButton & Ιστοσελίδας):

Σεμερτσίδης Γεώργιος
Ε.Τ.Ε.Π. Παιδαγωγικής Σχολής
e-mail: gsemer@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55059
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα