Επικοινωνία

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Μαύρου Στέφανος
Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: smavrou@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55111
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Τεχνική Υποστήριξη:

Σεμερτσίδης Γεώργιος
Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
e-mail: gsemer@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55059
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

 

Μεγέθος Γραμματοσειρας