Επιστροφή σε Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Απ. Γεν. Συνέλευσης)

 

  1. Γρίβα Ελένη, Διευθύντρια του ΠΜΣ
  2. Ανδρέου Ανδρέας
  3. Θωίδης Ιωάννης
  4. Λεμονίδης Χαράλαμπος
  5. Παλαιγεωργίου Γεώργιος
Μεγέθος Γραμματοσειρας