ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2019-20 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 2019-2020

Παράταση ανακοίνωσης αποτελεσμάτων μοριοδότησης φακέλων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2018-19

Ανακοίνωση προγράμματος – υποδοχής ΠΜΣ ΕΠ. ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨ. με αύξοντα αριθμό 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Load more

Μεγέθος Γραμματοσειρας